Tên nhà thuốcĐịa chỉQuận huyệnSố điện thoại
Nhà thuốc Dũng Dương 137 Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang Thành phố Bắc Giang 0912030861
Nhận quà
Quầy Thuốc Số 22 – Chị Huyền Đường 19/5 – Thị Trấn Thắng – H. Hiệp Hòa – Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 0949928650
Nhận quà
Quầy thuốc 101 – Quầy Chi Phú Số 166 Khu Trường Chinh, thị Trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 0944891964
Nhận quà
Quầy thuốc số 529- Quầy Tuấn Hương Phố Hoa – Bắc Lý- Hiệp Hòa- Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 0984468266
Nhận quà
Nhà thuốc Gia Đình Thôn Thượng 2 – Xã An Châu – Huyện Sơn Động – Bắc Giang Huyện Sơn Động 0974466317
Nhận quà
Quầy thuốc số 03(Cô Thao) Số 587 Khu 1- TT Bích Động- Việt Yên- B Giang Huyện Việt Yên 0983874181
Nhận quà
Phòng Khám Bác sỹ Hậu( Cô Kim Anh) Thôn Bẩy, Xã Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang Huyện Yên Dũng 0342141236
Nhận quà
Quầy thuốc 758 ( Ánh Lượng) Ngã Tư Thị Trấn Kép( Gần tượng đài kép)- Lạng Giang- Bắc Giang Huyện Lạng Giang 0389947877
Nhận quà
Nhà thuốc Việt Thoa Số 93 Hoàng Hoa Thám - TT Cao thượng- H. Tân Yên- Bắc Giang Huyện Tân Yên 0989327559
Nhận quà
Quầy thuốc Nguyễn Thị Thủy Cổng chợ Thị Trấn Thanh Sơn- Huyện Sơn Động- Bắc Giang Huyện Sơn Động 0985522388
Nhận quà
Quầy thuốc số 629- Chị Thảo Số nhà 60 Chợ Phố Sàn- Phương Sơn- Lục Nam- Bắc Giang Huyện Lục Nam 0962057593
Nhận quà
Quầy thuốc 106 Khu Trường Chinh- TT Chũ- H. Lục Ngạn- Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 0987884479
Nhận quà
Quầy thuốc Hải Yến Kiot 03- Chợ My Điềm- Hoàng Ninh- Việt Yên- Bắc Giang Huyện Việt Yên 0965152503
Nhận quà
Nhà thuốc số 33 Số 11- Tổ DP Phú Mỹ 3- Dĩnh Kế- TP Bắc Giang Thành phố Bắc Giang 0333397913
Nhận quà
Quầy thuốc Đoàn Kiều Số 129 Đường Sen Hồ- TT Nếnh- H. Việt Yên- Bắc Giang Huyện Việt Yên 0989922792
Nhận quà
CTY Ngọc Đông- Quầy Thuốc số 1 294 Lê Lợi- TP Bắc Giang- Bắc Giang Thành phố Bắc Giang 0988145518
Nhận quà
Quầy thuốc số 209 Cổng BV ĐK Lục Nam- TT Lục Nam- Bắc Giang Huyện Lục Nam 0969754066
Nhận quà
Quầy thuốc 103 Bộ Hằng Bắc Giang Phố Biển, Xã Biển Động, Lục Ngạn, Bắc Giang, Huyện Lục Ngạn 0978009885
Nhận quà
Quầy Thuốc Sữa Bỉm Tâm Anh Bắc Giang Rừng Gai, Kiên Thành, Lục Ngạn, Bắc Giang, Huyện Lục Ngạn 0362189265
Nhận quà
Nguyễn Hồng Phương -Quầy Thuốc Phương Hường Bắc Giang Chợ Kim Tràng - Việt Lập - Tân Yên - Bắc Giang Huyện Tân Yên 0983721860
Nhận quà
Quầy Thuốc Nghĩa Hoan Bắc Giang Thanh Dã - Tam Di - Lục Nam- Bắc Giang , Dsĩ Lưu Thị Hoan, Huyện Lục Nam 0976422692
Nhận quà
Quầy Thuốc Thanh Huyền Bắc Giang Thôn Non Giếng, X.Khám Lạng- Lục Nam- Bắc Giang , Dsĩ Phạm Thị Huyền, Huyện Lục Nam 0963912848
Nhận quà
Quầy Thuốc Thảo Trang Bắc Giang 478 Phố Bình Minh, TT Đồi Ngô - Lục Nam- Bắc Giang , Dsĩ Nguyễn Thị Trang, Huyện Lục Nam 0961012246
Nhận quà
Quầy Thuốc Phương Phượng Bắc Giang Đường Hoàng Hoa Thám, Tiểu khu 3, TT Neo- Yên Dũng- Bắc Giang , Dsĩ Đàm Đức Phương, Huyện Yên Dũng 0979765161
Nhận quà
Quầy Thuốc Thắng Thảo Bắc Giang Thôn Ngò, X.Tân Tiến -TP Bắc Giang, Dsĩ Nguyễn Thị Thảo, Thành phố Bắc Giang 0342432406
Nhận quà
Quầy Thuốc Hồng Thanh Bắc Giang Thôn Thiếp Trì - Xã Thái Đào - Lạng Giang- Bắc Giang , Dsĩ Nga , Huyện Lạng Giang 0354040156
Nhận quà
Quầy Thuốc Phương Lam Bắc Giang SN 176 Nguyễn Trãi, TT Vôi - Lạng Giang- Bắc Giang , Dsĩ Đồng Thị Thu Phương , Huyện Lạng Giang 0906111859
Nhận quà
Quầy Thuốc Hải Tuyết Bắc Giang Thôn Hương Mãn, Xuân Hương, Lạng Giang, T. Bắc Giang , Dsĩ Phạm Thị Tuyết, Huyện Lạng Giang 0385738495
Nhận quà
Quầy Thuốc Số 16 chị Phượng Bắc Giang Chàng 1, TT Đồi Ngô, Lục Nam- Bắc Giang , Dsĩ Đặng Thị Phượng, Huyện Lục Nam 0963907963
Nhận quà
Quầy Thuốc Phương Anh Bắc Giang- Nguyễn Thị Thúy 20/06/1982 130 Nguyễn Trãi- TT vôi- Lạng Giang- Bắc Giang Huyện Lạng Giang 0976308822
Nhận quà
Nhà thuốc Dũng Dương 137 Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang Thành phố Bắc Giang 0912030861
Nhận quà
Quầy Thuốc Số 22 – Chị Huyền Đường 19/5 – Thị Trấn Thắng – H. Hiệp Hòa – Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 0949928650
Nhận quà
Quầy thuốc 101 – Quầy Chi Phú Số 166 Khu Trường Chinh, thị Trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 0944891964
Nhận quà
Quầy thuốc số 529- Quầy Tuấn Hương Phố Hoa – Bắc Lý- Hiệp Hòa- Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 0984468266
Nhận quà
Nhà thuốc Gia Đình Thôn Thượng 2 – Xã An Châu – Huyện Sơn Động – Bắc Giang Huyện Sơn Động 0974466317
Nhận quà
Quầy thuốc số 03(Cô Thao) Số 587 Khu 1- TT Bích Động- Việt Yên- B Giang Huyện Việt Yên 0983874181
Nhận quà
Phòng Khám Bác sỹ Hậu( Cô Kim Anh) Thôn Bẩy, Xã Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang Huyện Yên Dũng 0342141236
Nhận quà
Quầy thuốc 758 ( Ánh Lượng) Ngã Tư Thị Trấn Kép( Gần tượng đài kép)- Lạng Giang- Bắc Giang Huyện Lạng Giang 0389947877
Nhận quà
Nhà thuốc Việt Thoa Số 93 Hoàng Hoa Thám - TT Cao thượng- H. Tân Yên- Bắc Giang Huyện Tân Yên 0989327559
Nhận quà
Quầy thuốc Nguyễn Thị Thủy Cổng chợ Thị Trấn Thanh Sơn- Huyện Sơn Động- Bắc Giang Huyện Sơn Động 0985522388
Nhận quà
Quầy thuốc số 629- Chị Thảo Số nhà 60 Chợ Phố Sàn- Phương Sơn- Lục Nam- Bắc Giang Huyện Lục Nam 0962057593
Nhận quà
Quầy thuốc 106 Khu Trường Chinh- TT Chũ- H. Lục Ngạn- Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 0987884479
Nhận quà
Quầy thuốc Hải Yến Kiot 03- Chợ My Điềm- Hoàng Ninh- Việt Yên- Bắc Giang Huyện Việt Yên 0965152503
Nhận quà
Nhà thuốc số 33 Số 11- Tổ DP Phú Mỹ 3- Dĩnh Kế- TP Bắc Giang Thành phố Bắc Giang 0333397913
Nhận quà
Quầy thuốc Đoàn Kiều Số 129 Đường Sen Hồ- TT Nếnh- H. Việt Yên- Bắc Giang Huyện Việt Yên 0989922792
Nhận quà
CTY Ngọc Đông- Quầy Thuốc số 1 294 Lê Lợi- TP Bắc Giang- Bắc Giang Thành phố Bắc Giang 0988145518
Nhận quà
Quầy thuốc số 209 Cổng BV ĐK Lục Nam- TT Lục Nam- Bắc Giang Huyện Lục Nam 0969754066
Nhận quà
Quầy thuốc 103 Bộ Hằng Bắc Giang Phố Biển, Xã Biển Động, Lục Ngạn, Bắc Giang, Huyện Lục Ngạn 0978009885
Nhận quà
Quầy Thuốc Sữa Bỉm Tâm Anh Bắc Giang Rừng Gai, Kiên Thành, Lục Ngạn, Bắc Giang, Huyện Lục Ngạn 0362189265
Nhận quà
Nguyễn Hồng Phương -Quầy Thuốc Phương Hường Bắc Giang Chợ Kim Tràng - Việt Lập - Tân Yên - Bắc Giang Huyện Tân Yên 0983721860
Nhận quà
Quầy Thuốc Nghĩa Hoan Bắc Giang Thanh Dã - Tam Di - Lục Nam- Bắc Giang , Dsĩ Lưu Thị Hoan, Huyện Lục Nam 0976422692
Nhận quà
Quầy Thuốc Thanh Huyền Bắc Giang Thôn Non Giếng, X.Khám Lạng- Lục Nam- Bắc Giang , Dsĩ Phạm Thị Huyền, Huyện Lục Nam 0963912848
Nhận quà
Quầy Thuốc Thảo Trang Bắc Giang 478 Phố Bình Minh, TT Đồi Ngô - Lục Nam- Bắc Giang , Dsĩ Nguyễn Thị Trang, Huyện Lục Nam 0961012246
Nhận quà
Quầy Thuốc Phương Phượng Bắc Giang Đường Hoàng Hoa Thám, Tiểu khu 3, TT Neo- Yên Dũng- Bắc Giang , Dsĩ Đàm Đức Phương, Huyện Yên Dũng 0979765161
Nhận quà
Quầy Thuốc Thắng Thảo Bắc Giang Thôn Ngò, X.Tân Tiến -TP Bắc Giang, Dsĩ Nguyễn Thị Thảo, Thành phố Bắc Giang 0342432406
Nhận quà
Quầy Thuốc Hồng Thanh Bắc Giang Thôn Thiếp Trì - Xã Thái Đào - Lạng Giang- Bắc Giang , Dsĩ Nga , Huyện Lạng Giang 0354040156
Nhận quà
Quầy Thuốc Phương Lam Bắc Giang SN 176 Nguyễn Trãi, TT Vôi - Lạng Giang- Bắc Giang , Dsĩ Đồng Thị Thu Phương , Huyện Lạng Giang 0906111859
Nhận quà
Quầy Thuốc Hải Tuyết Bắc Giang Thôn Hương Mãn, Xuân Hương, Lạng Giang, T. Bắc Giang , Dsĩ Phạm Thị Tuyết, Huyện Lạng Giang 0385738495
Nhận quà
Quầy Thuốc Số 16 chị Phượng Bắc Giang Chàng 1, TT Đồi Ngô, Lục Nam- Bắc Giang , Dsĩ Đặng Thị Phượng, Huyện Lục Nam 0963907963
Nhận quà
Quầy Thuốc Phương Anh Bắc Giang- Nguyễn Thị Thúy 20/06/1982 130 Nguyễn Trãi- TT vôi- Lạng Giang- Bắc Giang Huyện Lạng Giang 0976308822
Nhận quà

Bình luận


Điểm bán

Giỏ hàng